Diabelskie miejsca – Teufelsbrück w Hamburgu

Diabeł
pomnik diabła

Na mapie świata odnajdziemy wiele miejsc “dotkniętych” przez owiane legendą biesy. Jednym z takich naiwnych diabłów jest “patron”  Teufelsbrück, czyli diabelskiego pomostu z przedmieść Hamburga. To tutaj, wpływający do Elby potok uprzykrzał życie mieszkańcom, dlatego postanowili wybudować mostek. Okazało się to niełatwym zadaniem, robota nie szła, więc budowniczy zawarł pakt z diabłem. Obiecał mu duszę pierwszej żywej istoty, która przejdzie przez mostek.

Nadszedł dzień poświęcenia mostu, już ksiądz zbliżał się z wodą święconą, już diabeł zacierał ręce, aż nagle ni stąd, ni zowąd z tłumu wyskoczył królik i  pokicał po pomoście. Diabeł miał się z pyszna, a na pamiątkę jego nieudanego paktu w miejscu tym postawiono pomnik. Dzieło ukazuje biesa rozmyślającego nad królikiem. Pewnie do dzisiaj nie może zrozumieć, jak to się stało.

P.S. Najłatwiej tu dotrzeć rowerem wzdłuż Łaby. Więcej tutaj. 

Hamburg mapa

Zapraszam do komentowania!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s